25TH Open Systems Days
Croatian Linux Users’ Conference

19 - 20 APRIL 2018

FER, Zagreb, Croatia

Fizičko računalstvo – kontekst Arduina i micro:bita

Summary

Ovih dana u medijima i školstvu riječ je o Arduinu i micro:bitu. Njihov je kontekst fizičko računalstvo kojeg obilježava osjet stvarnoga svijeta senzorima i djelovanje na njega aktuatorima. Ovo kratko predavanje pruža aktualni uvid u taj kontekst; on se temelji na drugačijoj paradigmi računalstva u odnosu prema trenutno općeprihvaćenoj te je važan za shvaćanje trenutnoga i budućega razvoja računalnih tehnologija.

Type

Lightning talk

Language

Croatian

Speaker

speaker_img
Krunoslav Peter

Izvodi podatkovne analize i sastavlja izvještaje te pruža potporu istraživanjima i nastavi. Na konferencijama DORS/CLUC održao je 2017. i 2016. godine dva kratka predavanja o Arduinu.

Organization

Conference partners

Gold sponsors

Bronze sponsors

Friends

Media